Over ons

Visie

De kwaliteit op het leven heeft te maken met je gelukkig voelen wat naar ons idee wordt gevoed door een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving waarin je volledig jezelf mag zijn, waar er naar je wordt geluisterd, waar je ertoe doet, waar er wordt uitgegaan van eigen wensen, behoeften en mogelijkheden. Een respectvolle bejegening van en naar bewoners, medewerkers, vertegenwoordigers en alle andere betrokkenen draagt bij aan een veilig leef- en werkklimaat en zorgt ervoor dat er met de juiste balans een optimale samenwerking ontstaat.

Vertrouwen is een belangrijk kernwoord in het gelukkig zijn; erop vertrouwen dat de zorg altijd warm en liefdevol is, volgens de zorgafspraken wordt uitgevoerd en er aandacht is voor de ontwikkeling van ieder individu binnen het collectief, een ieder de beste keuzes maakt in het belang van de bewoner en goede zorg voorop staat.

Betrokkenheid in de ruimste zin van het woord staat altijd centraal binnen de zorg waarbij begeleiders zich bewust zijn van het feit dat zij altijd zichzelf meenemen in de relatie tot de bewoner, vertegenwoordigers en collega’s en dit invloed heeft op het gedrag van de ander. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de sociale omgangsvormen, je woont en werkt tenslotte samen, deelt ruimtes, kosten en aandacht dus er zal in alle opzichte rekening met elkaar moeten worden gehouden.

Kortom gelukkig zijn in De Nederhof kan als je er veilig bent,

gezien, gehoord, erkent en gewaardeerd wordt

en waar je ertoe doet om wie je bent, alleen samen is dat mogelijk!

Op De Nederhof is 24/7 begeleiding aanwezig in de volgende functies:

  • huishoudelijk medewerker;
  • assistent begeleider;
  • woonbegeleider;
  • persoonlijk begeleider;
  • zorgcoördinator.

Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat de zorg binnen De Nederhof geborgd is en afspraken die gemaakt zijn in de zorgplannen worden nageleefd. Daarnaast hebben wij de taak om de bewoners te ondersteunen bij het zelfstandig wonen, waar steeds wat meer zelfstandig worden als doel centraal staat. Een warm, huiselijk en geborgen thuis wordt nagestreefd.

Onze zorgtoppers

Karin

Assistent woonbegeleider

Ellen

Zorgcoördinator (lid MT)

Peter-Paul

Persoonlijk begeleider

Wies

Woonbegeleider

Wesley

Persoonlijk begeleider i.o.

Wat is jouw naam?

Bekijk de vacatures

Mireya

Begeleider 't Nederhofje

Annemieke

Persoonlijk begeleider

Corine

Persoonlijk begeleider

Sakoentala

Financieel medewerker

Jeanette

Persoonlijk begeleider

Carlijn

Woonbegeleider
Marieke

Marieke

Zorgcoördinator (lid MT)
Sylvia

Sylvia

Persoonlijk begeleider DB

Soda

Huishoudelijk medewerker

Hedwig

Woonbegeleider

Bon Aparte Zorg

Wonen in De Nederhof

Shirley Dekker

Directeur Zorg & Kwaliteit

't Nederhofje

Dagbesteding

Bas Tjiptawardana

Bestuurder

Nicoline

Persoonlijk begeleider

Helma

Assistent woonbegeleider

Leah

Woonbegeleider

Karin

Assistent woonbegeleider

Janine

Huishoudelijk medewerker

Corrine

Begeleider 't Nederhofje

Dorothy

Persoonlijk begeleider

Deborah

Stagiaire

Diane

Inval medewerker

Anne

Stagiaire

Delphine

Woonbegeleider

Jeroen

Inval medewerker

Brent

Inval medewerker

Arie

Factotum

Jan

Factotum