Wonen

Zelfstandig wonen met de hulp die je nodig hebt, houdt voor ons is dat iedere bewoner zijn/haar eigen kwaliteiten kan inzetten welke worden ondersteund waar nodig en naar het vermogen van de individuele bewoner. De zorg en ondersteuning wordt afgestemd met de bewoner, vertegenwoordiger en zorgmedewerker en dienen te passen bij de VG indicatie die is toegekend en bij de behoeften van de bewoner.

Je kunt hierbij onder andere denken aan zorg en ondersteuning op het gebied van ADL, persoonlijke verzorging, sociale netwerk onderhouden, sociale omgangsvormen, invulling geven aan vrije tijd, structureren van de dag en/of week en meer wat wordt vastgelegd in een zorgplan.

Kom jij wonen in De Nederhof?

  • Heb jij een verstandelijke beperking?
  • Beschik jij over een WLZ indicatie VG3, VG4 of VG6?
  • Wil jij wonen in een leuke groep?
  • Op een unieke locatie, met een grote tuin en veel gezelligheid.

Ons team is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking evt. gepaard met autisme.

Wij zoeken bewoners die passen bij onze huidige bewoners, een klik ervaren met onze manier van begeleid wonen en zich kunnen vinden in onze visie en huisregels. Je eigen woonruimte bevindt zich ergens in het gebouw en je deelt een gezamenlijke woonkamer met een groep waarin jij de meeste aansluiting vindt.

Stap 1: Kennismaking

Je maakt kennis met de coördinator en een begeleider van De Nederhof. In dit eerste gesprek leren we elkaar een beetje kennen.

Stap 2: Meedraaien in de groep

Als de eerste indruk goed is van beide kanten, plannen we een meedraai moment zodat jij ook echt kan proeven van de sfeer en de begeleidingsvorm in De Nederhof.

Stap 3: Wonen!

Ben jij nog positief en zien wij het ook helemaal zitten om jou een woonplek aan te bieden, dan maken we afspraken over wanneer jij jouw woonruimte kan komen inrichten!

Wij vinden het belangrijk dat een bewoner past bij de woongroep waar een woonplek vrij is. Wij werken daarom met een interesselijst. Wanneer wij een nieuwe bewoner zoeken kijken wij naar de zorgbehoefte en of hij/zij passend is op de plek die is vrijgekomen. Omdat de bewoners in de woonkamers verschillen qua niveau en zorgbehoefte kan het zo zijn dat iemand die korter op de interesselijst staat toch eerder een woonplekje heeft doordat hij zij goed past bij de betreffende woongroep.

In De Nederhof kun je wonen indien je een WLZ VG 3, 4 of 6 indicatie toegewezen hebt gekregen. Deze indicaties beschrijven de zorg die de bewoner nodig heeft en hierop wordt ook het begeleidingsplan afgestemd. In het begeleidingsplan staan alle afspraken die gemaakt worden m.b.t. de begeleiding die de bewoner nodig heeft en opgesteld worden met de persoonlijk begeleider in samenwerking met de coördinator. Wanneer het blijkt dat een bewoner meer zorg nodig heeft kan er gezamenlijk gekeken worden om een indicatie op te hogen. Indien dit is goedgekeurd zal er opnieuw naar de gemaakte zorgafspraken gekeken worden en worden bijgesteld.

Wanneer gedrags- en/of psychische problematiek(en) de primaire beperking is, kunnen wij niet de passende zorg bieden die je zoekt. Het team is hierin niet gespecialiseerd en daarom zijn dit uitsluitingscriteria.

Het gebouw De Nederhof heeft niet de mogelijkheid leefruimte te faciliteren voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel, rollator en/of tillift. Het gebouw is helaas niet goed aanpasbaar vanwege de monumentale bestemming en de beperkende regels die daaraan vastzitten.

Wonen met een PGB

De zorg binnen De Nederhof wordt gefinancierd met het persoonsgebonden budget (PGB). In dit budget zit een gedeelte gereserveerd dat je mag besteden aan wonen, hetgeen Bon Aparte Zorg nodig heeft om het wonen in De Nederhof te kunnen continueren met een gezonde exploitatie, zodat het ook toekomstbestendig is en blijft. Hiervoor kan men rekenen op 365 dagen per jaar 24 uur per dag begeleiding op de werkvloer.

Wonen met een PGB houdt ook in dat wonen en zorg gescheiden is. De bewoner betaalt de kosten voor de zorg vanuit het PGB. De kosten voor de huishouding komt vanuit inkomsten of een (Wajong-) uitkering. Wanneer je woont in De Nederhof, kom je in aanmerking voor een huursubsidie welke je dient aan te vragen bij de belastingdienst.